Tips och råd - Salmonella hos katt

Speciellt under vintermånaderna kan katter drabbas av salmonella, ofta via småfåglar. Sjukdomen är smittsam och kan sprida sig till även till människor, så hygienen är väldigt viktig. Här följer tips och råd vilka symtom du ska vara uppmärksam på och vad du bör göra om din katt drabbas.

Symptom

Vanliga symtom vid en salmonellainfektion hos katten är kräkningar, dålig aptit, diarré och feber men ibland kan katten vara smittad utan att visa några symtom alls. En del får lätta symtom som går över av sig själv men det händer också att katter blir så uttorkade och sjuka att de avlider. En katt klarar inte av att vara utan mat längre än en dag utan att bli riktigt sjuk. Så vill din katt inte äta så bör du kontakta oss omgående.

För att avgöra om katten är smittad görs en bakterieodling med hjälp av ett avföringsprov. Det är viktigt med hygienåtgärder som till exempel handtvätt, handdesinfektion efter hantering av den sjuka katten och efter rengöring av kattlådan.

Katten ska inte vistas på matbord, diskbänk, i skafferi eller andra ytor där livsmedel hanteras eller förvaras. En separat diskborste används till rengöring av kattens mat-/vattenskål. Finns barn, äldre eller personer med nedsatt immunförsvar i familjen eller i kattens närhet bör man vara extra noggrann med hygienen och kan behöva begränsa umgänget med den sjuka katten, tex inte sova i samma säng.

Måste vi hålla katten inne?

Det aktuella rådet från SVA är att låta katten vara ute eftersom risken att smittas och bli allvarligt sjuk är liten. Att hålla en utekatt instängd blir ett större problem. Om katten däremot visar symtom bör den hållas inne och under uppsikt. Så fort den är frisk kan den släppas ut för att förhindra att smittan sprids till andra i hushållet.

Om det finns fler djur i hushållet behöver även dessa skyddas från smitta genom goda hygienrutiner. Finns det djurbesättningar i närområdet bör det tas med i hanteringen av ärendet. Katten bör inte få tillgång till foderutrymmen för andra djur eller till ladugårdar under sjukdomstiden.

Salmonella hos katt ses särskilt under senvinter-/vårvinterperioden och smitta sker vanligen från smittade småfåglar när fåglarna samlas i större mängder vid fågelborden. Smitta kan ske exempelvis när katten fångar småfåglar eller från fåglarnas avföring vid fågelbord. Katter bör därför i möjligaste mån hållas borta från fågelbord, då marken under kan vara kraftigt nedsmittad. Även barn bör inte leka direkt vid sådana utfodringsplatser. Personer som hanterar fågelbord (matning, rengöring) bör hålla god handhygien.

Risken för smitta från det sjuka husdjuret är ovanligt och risken minskas genom att följa de beskrivna råden. Om någon i hushållet insjuknar med symtom som tex diarréer stanna då hemma från arbete, skola eller förskola och ta kontakt med sjukvården för rådgivning och eventuell provtagning.

Fler hygienråd och mer information om salmonella hos katt finns på SVA´s hemsida: Salmonella hos katt

DK_Symbol_RGB_small

Kontakta oss

Telefon: 090-224 00
E-post: reception@dku.se
Adress: Verkstadgatan 13A
904 32 Umeå