Mer om vaccinationer och avmaskning

Vaccination av din hund och katt är viktigt av flera skäl. Såklart för att skydda ditt djur, men även för att minska risken för att olika sjukdomar får fäste i Sverige. 
Avmaska hund eller katt gör man när men ser att djuret har mask,  men ska du ut och resa med djuret så finns vissa regler och intyg av veterinär kan behövas. Mer om det kan du läsa nedan.

Lördagar och söndagar har vi extra öppet mellan 10-12, speciellt för just vaccineringar/avmaskningar, intyg och besiktningar. Ring 090-22400 för att boka tid.

Mer om Vaccinationer och Avmaskning

Vaccination hund

I Sverige vaccineras hundar rutinmässigt mot parvo, valpsjuka, smittsam leverinflammation samt kennelhosta, medans katterna vaccineras mor kattpest och kattsnuva, och tack vare det så har vi i Sverige väldigt liten smittspridning av de mest vanliga sjukdomarna. Andra regler finns vid resa till annat land,  och intyg kan krävas av såväl vissa vaccin samt avmaskning. Tänk på att vara ute i god tid om du ska ut och resa med ditt djur! Vissa vaccin ska tas flera månader innan du får åka. På jordbruksverkets hemsida finns uppdaterad information om vad som krävs vid in- och utförsel av hund och katt om du ska ut och resa.
Läs mer här

Hundens vaccin

När en valp föds överför tiken en del av sin immunitet till valparna genom råmjölken, men det här skyddet är endast tillfälligt och om man vill säkerställa att ens hund lever ett långt och lyckligt liv är det bäst att vaccinera mot vanliga sjukdomar. Det finns ett antal väldigt smittsamma sjukdomar som din hund kan komma i kontakt med från andra djur eller från sin omgivning och vissa orsakar allvarliga sjukdomar som kan vara dödliga. Sjukdomar kan vara luftburna eller finnas i omgivningen, så även om hunden inte har direktkontakt med andra hundar kan den smittas. Platser där många hundar träffas kommer oftast bara tillåta hundar som har vaccinerats för att skydda alla som vistas där – inklusive din hund. Du kan bli nekad inträde om du inte kan tillhandahålla bevis på vaccination. Vaccination bör göras/ krävs om du överväger att ta din hund till någon av följande platser:
  • Hunddagis
  • Hundutställningar
  • Kurser
  • Tävlingar
  • Valphäng
  • Grupper
Vilka vaccinationer rekommenderas för min hund?
Det är viktigt att du pratar med din veterinär om ditt husdjurs livsstil. Faktorer såsom närkontakt med andra djur, inomhus kontra utomhus, och hur mycket man reser eller bor på hundpensionat påverkar din hunds riskfaktorer och utsatthet. De flesta veterinärer kommer rekommendera att din hund skyddas mot de vanligaste sjukdomarna som smittar lätt och som kan leda till allvarliga följdsjukdomar. Din veterinär kan också rekommendera ytterligare vaccin baserat på vilka riskfaktorer din hund har för andra sjukdomar. Grundvaccinering mot parvo, valpsjuka och hepatit ges vid åtta veckors ålder (det sker oftast innan valpen lämnar uppfödaren). Andra vaccinationen ges vid tolv veckors ålder. Sedan vaccination igen vid 1 års ålder. Därefter vaccination mot parvo, valpsjuka och hepatit vart tredje år. Vaccination mot kennelhosta rekommenderas till hundar som lever i hundrika miljöer, tävlar eller vistas på hundpensionat. Och mot det vaccinerar man årligen.

Sjukdomar du kan skydda din hund mot med vaccin

VALPSJUKA (canine distemper) (D)
Ett potentiellt dödligt virus som är farligt för yngre hundar – särskilt i städer. Överförs via direktkontakt med saliv från en infekterad hund via hosta och nysningar. Valpsjuka kan överföras via kontakt med infekterat urin. Symptom: Hosta, kräkningar, rinnig(a) näsa/ögon, låg aptit och diarré. Senare kan även krampanfall uppstå.
HEPATIT hos hundar (H)
Ett potentiellt dödligt virus som skadar levern. Farligast för hundar under ett år. Hepatit överförs via kontakt med kroppsvätskor, såsom blod, urin, avföring, saliv och snor. Symptom: Kräkningar, blekt tandkött, väldigt hög temperatur, låg aptit, buksmärtor, diarré. Hunden kan bli gul i takt med att sjukdomen blir värre.
PARVOVIRUS hos hundar (P)
Oftast dödligt och extremt resistent virus som kan överleva i flera år. Överförs via avföring och kan transporteras under skosulor. Symptom: Snabbt sjukdomsförlopp, kräkningar, vägrar äta och dricka, snabb uttorkning, buksmärtor, blodig diarré.
KENNELHOSTA (Bordetella bronchiseptica & parainfluensa)
Väldigt smittsam luftburen sjukdom som ofta överförs i miljöer såsom hundkennels och valpkurser. Symptom: Väldigt försvagande. Ihärdig och allvarlig hosta som ofta följs av torrkräkningar. Kliniska symptom yttrar sig upp till 10 dagar efter man blivit smittad, och en hund kan utgöra en smittorisk i flera veckor efter den tillfrisknat. Det bästa skyddet mot dessa smittsamma sjukdomar är att vaccinera din hund!
RABIES
För att resa utomlands behövs ett EU-pass och vaccination mot rabies. Rabies är en smittsam och dödlig virussjukdom som kan drabba alla däggdjur inklusive människor. Rabies finns för närvarande inte Sverige och för att vi ska kunna hålla borta sjukdomen från Sverige är det viktigt att hundar som förs ut och in ur landet är vaccinerade mot rabies. Alla rabiesvaccinationer måste föras in i giltigt pass direkt vid vaccinationstillfället. Ovanstående procedur gör att det är väldigt viktigt att du ger grundvaccinationen i god tid före avresan! Vi brukar rekommendera cirka ett halvårs framförhållning. Då har man gott om tid på sig. Hunden måste vara minst tre månader gammal för att få vaccinera sig mot rabies och oavsett ålder får den resa utomlands först 21 dagar efter att grundvaccineringen är klar. Efter grundvaccinationen måste djuret återvaccineras regelbundet vart tredje år. Denna påfyllnad är något du måste komma ihåg själv, ett tips är att skriva in det i almanackan direkt. Du får information om detta från oss vid vaccineringstillfället. Inom EU krävs att hunden är grundvaccinerad med rabies och har en giltig vaccination och för att resa till vissa länder utanför EU krävs det att man tar ett blodprov minst 120 dagar efter grundvaccinationen för att kontrollera så djuret har tillräckligt med antikroppar för att få åka. När du sedan får svaret på blodprovet hemskickat till dig (det tar ca två veckor), så tar du med det till oss tillsammans med ditt djurs pass så ordnar vi resten. Läs mer om vilka vacciner som behövs vid resa på Jordbruksverkets hemsida

Avmaskning hund

Som ett led i försöken att minska på onödig användning av mediciner, så börjar man mer och mer gå ifrån rutinmässig avmaskning av djur, och i stället inrikta sig på avmaskning endast då behovet finns. Hundar ska inte avmaskas om de är dåliga i magen. Det finns flera olika preparat att välja bland när det gäller avmaskning hund. De olika medlen angriper olika sorts maskar, räcker till olika många behandlingar, har olika sorters förpackningar och priserna skiljer sig åt. Några medel tas som engångsdos, andra skall upprepas några dagar i följd. Valet av avmaskningsmedel har att göra med med ålder. Kontakta oss så ger vi dig råd om hur du ska gå till väga.
Valpar
Fortfarande rekommenderas rutinmässig avmaskning av valpar. Ofta är valpen redan avmaskad hos uppfödaren, men den nya valpägaren bör avmaska minst en gång efter hämtningen och på unga valpar räcker det med att använda ett medel som har effekt endast mot spolmaskar, t ex Banminth. Hunden bör sedan avmaskas igen någon gång mellan 6 mån och 1 års ålder. Vid detta tillfälle kan det vara lämpligt att använda ett avmaskningsmedel med bredare spektrum (med effekt mot olika slags maskar), t ex Axilur.
Vuxna hundar
Äldre hundar behöver inte avmaskas rutinmässigt. Vid misstanke om inälvsmask är det i dessa lägen bättre att lämna in ett avföringsprov till din veterinär för kontroll av om hunden verkligen har inälvsparasiter, och i så fall vilken slags parasiter, så att rätt avmaskningsmedel kan väljas. Det går även att köpa ex ”Kolla masken”, ett kit där du själv skickar avföringen och på analys och får svar om där finns inälvsparasiter och avmaskning behövs. ”Kolla masken” finns hos oss i butiken eller på Apoteket. Fråga oss om vilket avmaskningsmedel du ska välja till din katt när du har fått provsvaret. Det är viktigt att använda rätt avmaskningsmedel för att motverka resistensutveckling mot avmaskningsmedel.
I samband med resa
I Europas bergstrakter och andra delar av Europa är rävens dvärgbandmask vanlig. Parasiten kan spridas med räv och hund till människa och ge allvarlig sjukdom. För att förhindra att rävens dvärgbandmask sprider sig, är avmaskning innan du kommer in i vissa länder ett krav. Denna avmaskning skall utföras av veterinär. Kontakta alltid oss i god tid innan du planerar att resa! Vid utlandsresor med hund gäller särskilda regler och krav för avmaskning och det är du som reser med djur som har ansvar för att alla villkor är uppfyllda. Du måste ta reda på vilka bestämmelser som gäller för just det land du ska till vid den tidpunkt du ska resa. Utförlig och uppdaterad information finns på Jordbruksverkets hemsida  men du kan också kontakta respektive lands ambassad inför din resa. Ex Vid införsel av hund till Norge och Finland har de myndigheterna bestämt att hundar som kommer från Sverige måste avmaskas mot rävens dvärgbandmask. Avmaskningstabletten ska ges av veterinär som skriver ett intyg att djuret fått medlet. Sedan måste du vänta minst 24h innan du passerar gränsen, men måste göra det inom 5 dygn.

Kattens vaccin

När en kattunge föds överför mamman en del av sin immunitet till kattungarna genom råmjölken, men det här skyddet är endast tillfälligt och om man vill säkerställa att ens katt lever ett långt och lyckligt liv är det bästa man kan göra att vaccinera mot vanliga sjukdomar. Katter bör vaccineras för att de ska få ett bättre skydd mot sjukdomar som är väldigt smittsamma och farliga. Det är viktigt att du pratar med din veterinär om ditt husdjurs livsstil. Faktorer såsom närkontakt med andra djur, inomhus kontra utomhus, och hur mycket man reser eller bor på kattpensionat påverkar din katts risknivåer och utsatthet. De flesta veterinärer kommer rekommendera att din katt skyddas mot de vanligaste sjukdomarna som smittar lätt och som kan leda till allvarliga följdsjukdomar. Din veterinär kan också rekommendera ytterligare vaccin baserat på vilka riskfaktorer din katt har för an Alla katter bör skyddas mot virussjukdomar genom vaccination, men det finns några katter som är mer utsatta än andra. Risken att smittas är generellt större hos katter som tillåts att gå ute eftersom de därmed stöter på ovaccinerade katter. Men det är viktigt att även innekatter vaccineras, då de i motsats till utekatter inte utsätts för naturlig smitta som kan underhålla en viss immunitet. En oskyddad innekatt kan insjukna, genom att man själv dragit hem smitta via avföring och urin som kan ha fastnat på skorna. Innekatter kan smittas med exempelvis kattinfluensa via luften, trots att de inte har direktkontakt med andra katter och vi människor kan fungera som smittbärare om de har varit i kontakt med katter som antingen är friska smittbärare eller sjuka katter. Katter som lever tätt ihop, som i katteri, på kattpensionat och hos uppfödare, utsätts också för en större risk att smittas.
Hur ofta behöver jag vaccinera min katt för att skydda den mot sjukdomar?
Grundvaccination mot kattpest och kattsnuva innebär första vaccinationen vid 7-8 veckors ålder, oftast av uppfödaren. Andra vaccinationen tidigast vid 12 veckors ålder. Revaccination vid 1 års ålder. Därefter vaccineras katten var tredje år mot kattpest och årligen mot kattsnuva. För katter som används i avel eller lever i så kallad högriskmiljö (lämnas på kattpensionat, deltar i utställningar eller vistas utomhus bland många andra katter) rekommenderas årlig vaccination mot kattsnuva.
Hur reagerar katter på vaccination?
Vaccination utförs för att få kattens immunförsvar att bekämpa infektion om det skulle bli nödvändigt. Vaccinerade djur kan mycket väl bli sjuka, men sjukdomsförloppet blir inte så kritiskt. Endast friska djur får vaccineras. Det är sällsynt att det uppstår några biverkningar i samband med vaccination, men efter en vaccination blir det ofta en svullnad vid injektionsstället. Den ömmar normalt inte och borde vara borta efter en månad

Sjukdomar du kan skydda din katt mot med vaccin

KATTLEUKEMI
En smittsam och potentiellt dödlig sjukdom som angriper immunförsvaret. En katt som redan smittats kommer inte reagera på vaccin. Symptom: Ett stort antal kliniska symptom kan hittas hos en smittad katt, såsom tandköttssjukdomar, feber, viktnedgång och anemi. Infektionen leder till hastigt försämrad hälsa.
KATTSNUVA  (felint rhinotracheitis och felint calicivirus)
Kattsnuva är ett samlingsnamn på olika luftvägsinfektioner orsakade av bakterier eller virus. Kattsnuva är mycket smittsam och synnerligen allvarlig för katten och kan vara dödlig för både äldre katter och kattungar. Symptom: Nysningar med slem, hosta, rinniga ögon, synligt tredje ögonlock, sårig mun och näsa, låg aptit.
KATTPEST (felint panleukopenivirus)
Kattpest är en vanlig, mycket smittsam sjukdom hos katter i alla åldrar. Sjukdomen orsakas av ett parvovirus och ger hög dödlighet. . Relativt ovanligt i Sverige, men väldigt smittsamt och potentiellt dödligt. Kan överföras utan direktkontakt med andra katter , främst via urin och avföring. Symptom: Det vanligaste symptomet är allvarlig gastroenterit – kräkningar och diarré som orsakar uttorkning och depression.
RABIES
För att resa utomlands behövs ett EU-pass och vaccination mot rabies. Rabies är en smittsam och dödlig virussjukdom som kan drabba alla däggdjur inklusive människor. Rabies finns för närvarande inte Sverige och för att vi ska kunna hålla borta sjukdomen från Sverige är det viktigt att katter som förs ut och in ur landet är vaccinerade mot rabies. Beroende på vilken typ av vaccin som används kan grundvaccinationen av rabies se olika ut. Ibland krävs bara en spruta, ibland krävs 2 med 3-4 veckor mellanrum. Du får vaccinera din katt mot rabies från 12 veckors ålder. OBS! Vaccinationen måste vara gjord minst 21 dagar innan avresa. Inom EU krävs att katten är grundvaccinerad med rabies och har en giltig vaccination. För att resa till vissa länder utanför EU krävs det att man tar ett blodprov minst 120 dagar efter grundvaccinationen för att kontrollera så djuret har tillräckligt med antikroppar för att få åka, men inom EU kräver de inte längre att man ska ta ett blodprov för att kontrollera antikroppsmängden. När du sedan får svaret på blodprovet hemskickat till dig (det tar ca två veckor), så tar du med det till oss tillsammans med ditt djurs pass så ordnar vi resten. Alla rabiesvaccinationer måste föras in i giltigt pass direkt vid vaccinationstillfället och ovanstående procedur gör att det är väldigt viktigt att du ger grundvaccinationen i god tid före avresan! Vi brukar rekommendera ca ett halvårs framförhållning, då har man gott om tid på sig. Efter grundvaccinationen måste djuret återvaccineras regelbundet. Hur ofta är lite olika beroende på vilket märke av rabiesvaccin man använder sig av, denna påfyllnad är något du måste komma ihåg själv, ett tips är att skriva in det i almanackan direkt. Giltighetstiderna är olika beroende på typ av vaccination, du får information om detta från oss vid vaccinationstillfället. Läs mer om vaccin vid resa på
Jordbruksverket

Avmaskning katt

Som ett led i försöken att minska på onödig användning av mediciner så börjar man mer och mer gå ifrån rutinmässig avmaskning av djur, och i stället inrikta sig på avmaskning endast då behovet finns. Katter som äter möss, råttor och småfåglar utsätts för ett större smittryck och kan få i sig olika slags inälvsparasiter via sina byten. Katterna avmaskar man av när man misstänker mask, inte i förbyggande syfte och de ska inte avmaskas om de är dåliga i magen.  Kontakta gärna oss för råd! Det finns flera olika preparat att välja bland. De olika medlen angriper olika sorts maskar, räcker till olika många behandlingar, har olika sorters förpackningar och priserna skiljer sig åt. Några medel tas som engångdos, andra skall upprepas några dagar i följd. Valet av avmaskningsmedel har att göra med med ålder och om det är en inne- eller utekatt. Kontakta oss så ger vi dig råd om hur du ska gå till väga.En vuxen katt behöver avmaskas endast om du vet att den har mask. Om din katt är utekatt och äter mycket möss kan den behöva avmaskas oftare. Om din katt är strikt innekatt är risken att den drabbas av mask mycket liten. Kattungar bör avmaskas mot spolmask vid fjärde och sjätte levnadsveckan, därefter var fjärde vecka fram tills att kattungen flyttar till sitt nya hem. Kattungar kan smittas av spolmask via mjölken när de diar från kattmamman. Kattungar är också mer känsliga om de får mask eftersom deras immunförsvar inte är helt utvecklat.
Symtom
Ibland kan katten kräkas upp långa spolmaskar och vid analöppningen kan man i vissa fall se delar av bandmaskar liknande platta risgryn. Andra tecken på att katten kan ha mask är diarré, avmagring, glanslös päls, kräkningar och hosta.
Vad kan jag göra själv?
Försök att enbart avmaska mot den sortens mask som katten har för att minska risken för resistens hos parasiterna. I vår butik och på apoteket kan man köpa ett kit ”Kolla masken” avsett för att ta avföringsprov på katten. Provet postas sedan till ett laboratorium som analyserar provet för att upptäcka ägg från spolmask och hakmask, dock ej bandmask. Kattlådan är en vanlig bov i dramat när det kommer till hur mask smittar. De osynliga spolmaskäggen kan sprida sig via kattens avföring och har du flera kissar hemma är risken därför stor att de sprider det till varandra. Har du dessutom en busig utekatt är sannolikheten stor att den smittas av möss, fåglar och andra bytesdjur. Bandmasken smittar däremot inte kattkompisar emellan. De lite yngre kissarna har även en stor risk att bli infekterade av spolmask direkt från sin mamma när de diar. Därför kan avmaskning av kattungarna behövas om mamman får mask.
BANDMASK
Det finns flera olika typer av mask hos katt, men de två vanligaste är bandmask och spolmask. Katten smittas av bandmask när den äter andra smittade smådjur, till exempel möss, råttor och sorkar. Bandmask smittar inte mellan katter, utan det krävs en så kallad mellanvärd. Katter som jagar och äter mycket småvilt kan regelbundet behöva avmaskas mot bandmask. Det är sällan katten visar symtom vid en bandmaskinfektion, men ibland får katten matsmältningsrubbningar och lös avföring.
SPOLMASK
Mellan 5 och 15 procent av alla utekatter har spolmask. Katter som vistas enbart inomhus blir inte infekterade av spolmask och behöver därmed inte avmaskas. De flesta friska, vuxna katter visar inga symptom på att de har spolmask. De symptom som kan förekomma är till exempel: -Att man ser spolmask i avföringen. -Att katten kräks och man ser spolmask i kräkningen -Att katten har diarré, magrar eller har svullen mage. -Att blinkhinnan kommer fram över ögat.
Avmaskningsmedel – behandla katt mot mask
Om du misstänker att din katt har mask, kan du skicka in ett avföringsprov för analys. ”Kolla Masken” är ett provtagningskit som finns att köpa hos oss i butiken, på apotek och via e-handel. Fråga oss om vilket avmaskningsmedel du ska välja till din katt när du har fått provsvaret. Det är viktigt att använda rätt avmaskningsmedel för att motverka resistensutveckling mot avmaskningsmedel.
Avmaskning i samband med resa
Vid utlandsresor med katt gäller särskilda regler och krav för avmaskning. Det är du som reser med djur som har ansvar för att alla villkor är uppfyllda. Olika regler gäller för olika länder och reglerna ändras ibland. Du måste ta reda på vilka bestämmelser som gäller för just det land du ska till vid den tidpunkt du ska resa. Utförlig och uppdaterad information finns på
Jordbruksverkets hemsida. Du kan också kontakta respektive lands ambassad inför din resa. För att förhindra att rävens dvärgbandmask sprider sig, är avmaskning innan du kommer in i vissa länder ett krav. Denna avmaskning ska utföras av veterinär. Kontakta alltid oss i god tid innan du planerar att resa. Ex Vid införsel av katt till Norge och Finland har de myndigheterna bestämt att katter som kommer från Sverige måste avmaskas mot rävens dvärgbandmask. Avmaskningstabletten ska ges av veterinär som skriver ett intyg att djuret fått medlet. Sedan måste du vänta minst 24h innan du passerar gränsen, men måste göra det inom 5 dygn.