Mer om rehabilitering och friskvård

Allt som hjälper ditt djur att hålla sig frisk räknas som friskvård, och friskvård som en djurfysioterapeut kan hjälpa dig med är till exempel förebyggande behandlingar, träning och kosthållning, men ibland behövs även rehabilitering efter exempelvis en operation eller skada.
På vår rehabavdelning jobbar sjukgymnaster, fysioterapeuter och med många års erfarenhet och kan erbjuda behandling och träning i olika former, anpassade efter just ditt djurs behov.

Mer om Rehabilitering och Friskvård

Behandlingar

Efter operationer i rörelseapparaten används fysioterapi i rehabiliteringen för att lindra smärta och för att hunden eller katten ska återfå bästa möjliga funktion, rörelsemönster och styrka. Behov av rehabilitering finns också vid problem och skador i djurens muskler, senor, leder, skelett och nervsystem och med förebyggande träning, stretching och massage kan den hårt arbetande hunden förebygga en del skador. Fysioterapi kan också hjälpa det äldre djuret till ett smärtfritt och rörligt liv eller överviktiga djur till en skonsam viktminskning.

Hårt arbetande hundar som används till exempel i tjänst, tävling och jakt kan behöva regelbunden genomgång och behandling och fysioterapeuten har kunskap som och kan hjälpa dig med skadeförebyggande träning och åtgärder som t ex massage och stretching för att din hund ska kunna prestera optimalt under lång tid.

Våra sällskapshundar kan så klart också få problem. För lite eller för ensidig motion, dålig utrustning och övervikt är vanliga orsaker till problem i hundens rörelseapparat. Tänk på att plötsliga beteendeförändringar kan bero på någon form av smärta hos hunden. Boka först en tid hos vår veterinär för att se om hjälp besök hos fysioterapeut kan vara lösningen på era problem.

En kronisk sjukdom går inte att bota. Däremot går det ibland att bromsa utvecklingen av sjukdomen och hjälpa hunden med smärtlindring och rörelseträning.
Fysioterapeutisk behandling är ett komplement till veterinärbehandling och fysioterapeuten samarbetar därför ofta med veterinär för en optimal behandling. När du får en remiss på rehabilitering från din veterinär täcker försäkringsbolagen oftast rehabiliteringskostnaderna, helt eller delvis, beroende på bolag och typ av försäkring.

Exempel på diagnoser där rehabilitering/fysioterapi behövs är:

 • Artros
 • Osteokondros
 • Höftleds- och armbågsledsdysplasi (HD/AD)
 • Patellaluxation
 • Korsbandsskador
 • Diskbråck
 • Spondylos
 • L7/S1-syndrom
 • Degenerativ myelopati.

Det finns flera olika behandlingsmetoder som kan användas vid rehabilitering av hund och valet av behandlingsmetod beror på hundens skada/problem och hur den är som individ. En sammantagen bedömning bestämmer hur den individuella planen för rehabiliteringen ska läggas upp.

Vattentrask

Rörelse i vatten ger minimal belastning på lederna. Samtidigt ger vattnets motstånd en avsevärt ökad träningseffekt.

Några möjliga användningsområden:

 • preoperativ konditionering
 • postoperativ rehabilitering
 • vid skador och sjukdomar i muskler, ligament och skelett
 • rörlighetsträning för hundar med artros eller andra ledproblem
 • träning för överviktiga hundar
 • uthållighets- och styrketräning för tjänste- och tävlingshundar
 • motion och styrketräning för alla sorters hundar

Laser

Laserterapi är en skonsam och effektiv behandlingsmetod som kan användas för t ex

 • Muskel och senskador
 • Inflammationer
 • Artros
 • Sårläkning
 • Stimulera kroppens cirkulation
 • Smärtlindring
 • Minska svullnader
 • Hudbesvär som furunkulos och hotspots.

Vibrationsplatta

Vibrationsträning är ett utmärkt verktyg för rehabilitering och träning av hundar. Det är ett säkert och effektivt sätt att arbeta med  avslappning, rörlighet & funktionell styrketräning. Och hundarna gillar träningen!  Med en vibrationsplatta nås även mycket djupt liggande muskler och senor. Beroende på vibrationernas hastighet kan olika resultat uppnås.

Alla hundar mår bra av en stund på vibrationsplattan, men träningen är särskilt lämplig för bl.a:

 • Som del i rehabiliteringen efter ortopediska ledingrepp.
 • Äldre hundar med dålig muskulatur och nedsatt balans
 • Hundar med kroniska rörelseproblem/smärttillstånd (p.g.a t.ex artros)
 • Som ett träningskomplement till hårt arbetande hundar (jakt/brukshundar etc.)
 • Träningen verkar lugnande på stressade individer samt ger ett allmänt välbefinnande
 • Överviktiga hundar

Massage

Massage kan användas både för att förebygga problem och för att behandla redan uppkomna skador. Massage kan ge smärtlindring och stimulerar kroppens egna läkeprocesser. Det motverkar också stress och nervositet och kan vara en hjälp i hundens sociala träning.

Några av massagens effekter:

 • Ökar blodcirkulationen vilket leder till bättre näringstillförsel.
 • Ökar cirkulationen av lymfvätska vilket leder till en ökad borttransport och utsöndring av slaggprodukter.
 • Sänker blodtrycket.
 • Löser muskelkramper och spänningar.
 • Muskler och senor blir mer elastiska.
 • Stimulerar hormonbalansen.
 • Smärtlindring genom ökad utsöndring av hormonet endorfin.
 • Avslappning genom ökad utsöndring av hormonet oxytocin.

Akupunktur

Akupunktur används för att lindra smärta och behandla vissa sjukdomstillstånd. Vid akupunktur används nålar som placeras på speciella akupunkturpunkter som kan finnas i muskler, senor eller bindväv. Som svar på stimuleringen frisätts kroppens eget morfin – endorfin, vilket bidrar till att minska smärta. Dessutom ökar blodcirkulationen där nålarna placeras.

Akupunktur kan ha en mycket avslappnande effekt på muskulaturen. Behandlingstiden är oftast 20-30 min och upprepas vanligtvis flera gånger. Akupunktur används ofta i kombination med annan behandling, till exempel sjukgymnastik eller vid samtidig medicinsk behandling.

Efter akupunkturen kan hunden eller katten bli trött och törstig.Exempel på tillstånd där akupunktur anses ha god effekt är muskel- och ledsmärtor som t ex

 • artros,
 • spondylos,
 • överbelastningssmärtor i t ex ländrygg
 • samt vid postoperativa smärtor.

Våra fysioterapeauter

Tomas Forsberg, leg. DSS med specialisering rehab

Lina Kärf, GK leg. sjukgymnast/fysioterapeut, leg DSS

All behandling och träning sker av legitimerad godkänd sjukgymnast eller leg. djursjukskötare.

Kontakta oss på 090-22400 eller rehab@dku.se

Uteblivet besök

En bokad tid vill vi att Du är rädd om!

Det är dessvärre oerhört kostsamt med uteblivna, ej avbokade besök, så för att slippa höja patientavgifterna ber vi er observera följande:

– Avbokning skall ske senast kl 19 dagen innan besöket.

– Avbokning sker via telefon 090-22400

– Icke avbokade /för sent avbokade besök debiteras 

– Undantag görs vid uppvisande av veterinär/ läkarintyg!

Observera att avbokning INTE med säkerhet kan göras via sms/mail!
Orsaken är att det inte går att säkerställa att meddelandet läses i tid för att avbokning skall ske i tid. Återkoppling måste ha skett innan kl 19 om avbokningen skall vara giltig.

Om tiderna ej avbokas innebär det att er bokning ligger kvar i systemet och ingen annan kan boka/utnyttja tiden.

Det är många som vill komma och många har fått boka en tid längre fram på grund av att det är fullbokat. Genom att uppehålla en tid i tidboken förhindras möjligheten för dessa patienter att komma in tidigare.