Mer om ögonlysning

Ögonlysning är en undersökning som hjälper till att upptäcka om ett djur kan ha ärftliga ögonsjukdomar. Även om det inte finns bot för många av dessa sjukdomar, kan rätt avel hjälpa till att minska deras förekomst. Det är viktigt för djurägare och uppfödare att veta om deras djur har sådana sjukdomar, särskilt om djuret ska användas för avel. Svenska Kennelklubben (SKK) har speciella regler som kräver ögonlysning för vissa hundraser innan de används i avel.

Björn Ekesten besöker vår klinik fyra gånger om året. Björn är leg vet professor och dipl. ECVO, Han är svensk och europeisk specialist i ögonsjukdomar hos alla djurslag. Ring oss för att anmäla intresse.

Mer om ögonlysning
När ska man ögonlysa?

Det förekommer skillnader i sjukdomsfrekvens och debutålder mellan olika raser och olika individer. Vad som gäller för just din ras kan du läsa om på Svenska Kennelklubbens (SKK) hemsida.
Hundar och katter som ska ögonlysas måste vara ID-märkta (öronmärkt eller chipmärkt). Du skall ha med dig stamtavlan när du kommer till oss så att vi kan kontrollera märkningen. Du får fylla i djurets identitet och ditt namn och din adress på ett intyg och med din namnunderskrift godkänna att undersökningsresultatet skickas till SKK. Om du har tidigare ögonlysningsresultat är det bra om du tar med dig dem.

Hunden eller katten får ögondroppar 30-40 minuter före ögonlysningen. Dropparna vidgar pupillerna så att ögats inre delar kan ses. Det är viktigt att du kommer i god tid före undersökningen så att dropparna hinner verka. Effekten av dropparna sitter i några timmar; då kan djuret kisa i starkt ljus, men det är ofarligt.

När ögondropparna gett effekt utförs undersökningen i ett rum som är mörklagt. Undersökningen är smärtfri och görs bäst utan lugnande medel. Man använder ett indirekt oftalmoskop (optiskt instrument) för inspektion av näthinnan och synnerven och en spaltlampa för kontroll av ögats främre delar; linsen, hornhinnan och ögonlocken. Andra instrument som kan användas är direkt oftalmoskop, kammarvinkellins (gonioskopilins) och tryckmätare.
Ibland är det svårt att ställa en diagnos vid undersökningen. Då behövs en ny undersökning efter några månader till ett år.
När undersökningen är klar fyller vi i intyget och anger om djuret är fritt från sjukdom eller inte, samt anger om förändringar som påvisats kan bedömas som ärftliga eller inte. Du får en kopia av intyget, veterinären behåller en kopia och originalet skickas in till SKK.