Mer om munhälsa

De allra flesta djurägare är väldigt måna om sina djurs hälsa. De upptäcker direkt om djuret t ex är halt eller har klåda. Vid problem i munhålan är det annorlunda. Ofta har dessa problem pågått länge innan ägaren reagerar och söker hjälp. Många tror att hunden/katten har problem först om den slutar äta, men det är ovanligt att de slutar äta även om de har tandproblem och därför är det viktigt att regelbundet kontrollera tänderna.
Boka tid för en munhålekoll redan idag! Vi har kompetens inom de flesta åtgärder i munhålan, och bokar tid hos oss för eventuell åtgärd vid ditt besök.

Mer om Munhälsa

Tandproblem

Tandproblem drabbar både hundar och katter, unga som gamla och obehandlade tandproblem leder till tandlossning, inflammationer och smärta i munnen. Symptom på tandköttssjukdomar kan exempelvis vara dålig andedräkt, dålig aptit men även nedsatt arbetsglädje kan komma från tandproblem. Tandköttssjukdomar är det vanligaste förekommande sjukdomstillståndet hos vuxna hundar och katter och man räknar med att så många som 8 av 10 hundar äldre än 3 år har tandsten i varierande grad och trots detta saknar många en regelbunden tandvårdsrutin. 

De flesta söker hjälp först när djuret luktar illa ur munnen men  genom ett kontrollera djurens tänder regelbundet så upptäcker man oftast problemen i tid, och då är det inte bara tandsten man ska titta efter utan, det viktigaste är hur tandköttet mår. Vissa kan ha mycket tandsten och relativt friskt tandkött medan andra knappt har någon tandsten alls men kraftigt inflammerat tandkött, och har tandlossningen gått för långt så går tänderna inte att rädda. De har helt enkelt inget fäste i käkbenet längre. I de djupa fickorna runt tanden frodas då bakterierna och sjukdomen kommer att fortsätta oavsett vad man gör och då är det bättre att dra ut dessa tänder, de kommer annars att bara orsaka lidande för hunden eller katten. Är fickorna inte så djupa kan vi stoppa upp förloppet genom en kombination av rengöring under narkos och förebyggande åtgärder.

Förebygg problemen!

Att borsta tänderna på hunden och katten är naturligtvis det allra bästa för att förebygga tandproblem. Det är lika viktigt som det är för oss att borsta våra tänder. Djurens tänder ska borstas en gång dagligen och börja med det redan när de är små! Borsta då bara några lätt åtkomliga tänder för att vänja djuret vid att man håller på med munhålan. 
Att tugga på saker är också bra för att hålla tandstenen borta men det kan dock aldrig ersätta tandborstning!
De senaste åren har det kommit en del nya hjälpmedel exempelvis specialkonstruerat foder som förebygger tandsten, enzymer som skall förstärka munhålans försvar mot bakterier och hämma bildandet av tandsten, olika tandkrämer som hjälper dig att hålla tänderna på ditt djur rena mm, men att kontrollera munhålan regelbundet kommer man aldrig ifrån.
Det viktigaste är dock att borsta hundens och kattens tänder varje dag och förebyggande åtgärder innebär i första hand just tandborstning. Observera dock att våra djur inte tål den traditionella humantandkrämen utan skall borstas med en särskild hund- och kattandkräm med läckra smaker såsom exempelvis lever eller kyckling. Bra produkter hittar du i vår butik.

De bästa resultaten har man när man kombinerar flera positiva, enkla åtgärder som att borsta tänderna en gång dagligen och att ge maten torr och låt hunden tugga på ben då och då men undvik då hårda märgben eftersom de kan skada och frakturera tänderna.

Får ditt djur ändå tandsten och/eller inflammerat tandkött så se till att få det åtgärdat redan på ett tidigt stadium. Så att man, efter behandlingen, på nytt har ett bra utgångsläge för att förebygga tandsten och tandlossning.

Vi rekommenderar att du låter din veterinär kontrollera den unga hundens/kattens bett och tänder redan efter tandbytet. Därefter bör tänderna kontrolleras årligen för att upptäcka eventuella problem i tid.

Alla kan drabbas

Det är inte bara gamla djur som drabbas även om det är vanligare, många börjar få problem redan när de är ett par år gamla och vissa raser drabbas lättare än andra som t.ex de mindre hundraserna som är klart överrepresenterade bland våra patienter med tandlossningssjukdom.
Det vanligaste problemet i munhålan är tandsten och parodontit (tandlossning). Då bakterier koloniserar matrester som sitter kvar på tändernas ytor bildas mjuka beläggningar som kallas plack. Beläggningarna blir snart förkalkade och bakterierna blir bofasta. Tandkött och käkben blir angripet av bakterierna och man får en inflammerad munhåla. Ofta lokalt till en början men så småningom drabbas allt större delar av munhålan. Tänderna blir ofta täckta av tjocka lager med tandsten och tandköttet blir rött och blöder lätt. Tänderna börjar tappa sitt fäste i käkbenet, så kallad tandlossning eller parodontit. Djupa fickor mellan tanden och käkbenet gör det lättare för bakterierna att finnas kvar, här är miljön för dem perfekt. Immunförsvaret får oavbrutet slåss mot bakterierna och kan få svårt att klara av andra infektioner som djuret eventuellt utsätts för. Bakterierna kan också passera ut i blodet och orsaka sjukdom i andra organ t.ex, lever, hjärta och njurar.

Behandling

En tandbehandling kan omfatta allt från enklare tandstensborttagning till att tänder behöver dras tas ut.
Man börjar med att avlägsnas tandsten med ultraljud. Det är ett effektivt och skonsamt sätt att få bort tandstenen utan att skada den känsliga emaljen som skyddar tänderna. Sedan undersöker man munhålan och tänderna ordentligt samt mäter fickdjup och vid avvikelser röntgas tänderna och vid behov dras tänder ut. Tänder med stora eller flera rötter opereras ut genom att man skär upp tandköttet och fräser bort käkben och efter behandlingen poleras tänderna för att plack och tandsten ska få svårare att fästa.

Tänder som är alltför trasiga eller alltför lösa kan behöva dras ut och vi har även en digital tandröntgen till vår hjälp när vi gör tandbehandlingar för att kunna bedöma hur tänderna mår.
 När vi har tagit bort tandstenen och dragit de tänder som är bortom hjälp så krävs en insats av ägaren för att problemen inte skall komma tillbaka. Sköts inte eftervården är man snabbt tillbaka i ett dåligt läge igen.

Alla tandbehandlingar sker i narkos på operationsavdelningen.

Vid behandling av munhålan måste djuret vara sövt, dels för att det annars inte går att göra ett bra jobb och dels för att behandlingen är obehaglig och ofta smärtsam. Har man bara gett lugnande så kan man sällan dra de tänder som behövs. Ofta hittar man mer problem i munhålan när man undersöker hunden eller katten sövd än vad man sett på vaket djur och därför är det viktigt att man sövt djuret korrekt från början så att man kan åtgärda det man finner under narkosen.

Går inte på försäkringen

Behandling av tandsten och tandlossningssjukdom går inte på försäkringen. Att åtgärda en tand som frakturerats går som regel på försäkringen, men endast i det akuta skedet och det innebär att man måste upptäcka tandskadan när den har inträffat och inte flera veckor eller månader efteråt. Med andra ord kan det bli mycket kostsamt att inte sköta om hundens och kattens munhåla  och sen innebär det framför allt ett onödigt lidande för djuret om man inte håller koll på munhälsan.

Feline Odontoclastic Reserption Lesions (FORL) hos katt

FORL är en tandsjukdom som förekommer hos katt. Sjukdomen innebär en successiv nedbrytning av tänderna. Så många som 70-80 % drabbas. FORL drabbar även vilda kattdjur. Orsaken är än så länge okänd.

Sjukdomen är mycket smärtsam. Ofta har drabbade katter svårigheter att tugga, de sväljer sin mat hel, dreglar, slickar sig runt munnen, tappar mat, håller huvudet på sned när de äter eller undviker kallt vatten eller kall mat. Man kan också se olika beteendeförändringar som aggressivitet, nedstämdhet eller oro. Ibland märker man inte något förrän de angripna tänderna tagits bort och katten verkar gladare och lugnare.
FORL ses ofta på kindtänderna men alla tänder kan drabbas. Flera tänder kan vara angripna och skadornas omfattning kan variera mellan olika tänder hos samma individ. Ofta söker djurägaren veterinärvård för att katten har dålig aptit. Men FORL upptäcks även vid rutinmässiga munsaneringar. 
Skadorna delas in i fyra olika stadier. Från början ses ytskador nära tandköttskanten, som inte går in i tandbenet. Stadie två omfattar defekter som sträcker sig in i tandbenet. Då tandens pulpa och tandbenet har förbindelse med varandra blir skadan mycket smärtsam. Vid tredje stadiet har pulpan angripits. Fjärde stadiet omfattar förlust av normal tandstruktur såsom förlust av tandens krona, nedbrytning av roten eller sammanväxning av rotrester. Nedbrytningen av roten kan vara så omfattande att kronan helt saknar rötter och endast sitter fast i tandköttet. Andra till fjärde stadiet ses tydligt om tänderna röntgas.

Katter med FORL lider vanligen även av inflammation i vävnaden som håller tanden på plats. I anslutning till den skadade tanden ser man ofta att tandköttet runt om är inflammerat och börjar lätt blöda vid beröring. Ibland ses tillväxt av tandköttet och läkkött som täcker tandskadan.
En noggrann systematisk munhåleundersökning på sövt djur är nödvändig för att upptäcka FORL. Då sjukdomen oftast förekommer i samband med tandlossning och tandsten, måste tänderna rengöras före undersökningen. Varje tand bör därefter undersökas med en sond för att hitta ojämnheter och defekter. Röntgen-undersökning bör rutinmässigt ingå i munhåleundersökningar på katt för att upptäcka förändringar under tandköttskanten
För närvarande finns ingen behandlingsmetod som avbryter sjukdomsförloppet. Idag rekommenderar man att tänder som har skador som sträcker sig in i tandbenet dras ut. När det gäller långt gångna defekter görs ofta en kronamputation istället för att dra ut tanden på grund av att roten är så skör och lätt går sönder. Det är viktigt med återbesök dels för att se att inga komplikationer tillkommit samt att inga fler tänder angripits.o,