Mer om kastrering

Det finns flera fördelar med kastrering hundar och katter. Vanligaste anledningen är att att få bort oönskad sexualdrift och att de inte ska kunna para sig, andra vill få bukt med oönskade beteenden, revirmarkerande, stress eller av hälsoskäl.
Här på kliniken utför vi dagligen flertalet operationer och du behöver sällan vänta länge för att få tid till kastrering av ditt djur.
Kontakta oss för att boka tid!

Mer om kastrering

Kastrering av tik

Lämplig tid att kastrera en frisk tik är mellan 8–9 månaders ålder och ett år, beroende på ras. Det är en fördel att vänta tills tiken löpt en gång, så att tillväxtzonerna får en chans att slutas och därmed minskar risken för vissa skelettsjukdomar i framtiden. Man ska inte heller göra det för sent och om tiken har hunnit löpa två till tre gånger, minskar inte risken för att utveckla juvertumör lika mycket.
 Tiken får inte löpa när kastreringen utförs om det inte är av akut åtgärd.

Kastrering av tik innebär att veterinären går in i buken och kan antingen operera bort tikens äggstockar och livmoder (ovariehysteriektomi), eller mer som hos oss, bara äggstockarna (ovariektomi). I regel utförs ingreppet genom ett snitt i buken från naveln och bakåt. När sista stygnet är satt och dukarna tagits av får din tik vakna lugnt nedbäddad under uppsikt av en djursjukskötare. Vid behov får hon ytterligare en smärtstillande injektion och det är först när tiken är helt vaken och operationssåret kontrollerat som hon kan åka hem. Kastrering av en frisk tik är ett ingrepp som utförs över dagen och de åker hem samma dag.

Inför kastrationen ska din tik badas en till två dagar före operationsdagen med ett vanligt hundschampo eller ett klorhexidinschampo och det är för att optimera hygienen vid ingreppet. Det finns engångsförpackningar  som du bland annat kan köpa i vår butik.
För att minimera risken för kräkningar vid narkosen ska tiken fasta från midnatt kvällen innan operationen men får dricka vatten samma morgon. Hon ska också rastas ordentligt före besöket.

Efter operationen ska du se till att din tik tar det lugnt i upp till tre veckor så att såret läker fint.
Under några dagar efter operationen får hon stå på smärtlindring och inflammatorisk medicin som du ger hemma enligt anvisning. Kragen eller bodyn ska sitta på hela tiden tills stygnen tas bort för en vanlig komplikation efter operationen är infektion för att hon har slickat på såret.  Operationssåret och buken behöver läka under minimal belastning, därför ska tiken inte hoppa, leka eller ansträngas på annat sätt och hon ska rastas försiktigt i koppel.
Såret ska man kolla dagligen, det ska läka utan svullnad, rodnad, blödning, vätskeutträde och/eller påtaglig ömhet. Om du är osäker på hur läkningen fortskrider, kontaktar du oss för råd och eventuell läkningskontroll.
Efter 10-12 dagar så ska stygnen tas bort och du bokar själv tid för detta antingen i samband med operationen eller att du ringer till oss några dagar innan det är dags.

Fördelar att kastrera en tik…

Om tiken har väldigt besvärliga löp och skendräktigheter kan en kastration hjälpa tiken att må bättre då hon slipper löpen och hormonerna i samband med löp. Hon kan heller inte bli dräktig längre vilket kan vara en fördel om man har flera hundar i hushållet av olika kön, och inte har möjlighet att hålla dessa separerade under löpet.
En annan fördel är att tiken inte kan få livmoderinflammation eller andra sjukdomar som drabbar äggstockar och livmoder. Om tiken skulle drabbas av livmoderinflammation är den vanligaste behandlingen en akut operation, där man tar bort äggstockar och livmoder. Denna operation är mer riskfylld än att kastrera en frisk välmående tik.
Vissa tikar som utvecklar diabetes behöver oftast kastreras för att hålla sjukdomen under kontroll och om man kastrerar tiken tidigt minskar även risken för juvertumörer.

…och nackdelar

En operation och narkos innebära alltid en viss risk för ett djur, och även om riskerna är relativt små så gör vi alltid en hälsokoll innan för att upptäcka eventuella problem för en säker operation och lyckad narkos.
En nackdel med att kastrera sin tik är den ökade risken för övervikt. Inte nog med att aptiten ökar utan även ämnesomsättningen förändras, med hela 30% och de allra flesta fall behöver man göra en förändring vad gäller utfodringen för övervikt kan i sin tur öka risken för andra problem och sjukdomar.
Vissa individer kan bli urininkontinenta, dvs att de läcker urin och detta är vanligast bland större hundar och går i de flesta fall att medicinera med gott resultat.
Vissa tikar kan även få pälsförändringar där pälsen upplevs som luddig, rikligare eller strävare än före kastrationen.

 

Kastrering hanhund

Vi kastrerar hanhundar från 6 månaders ålder men lämplig ålder för kastration beror på hundens storlek och ras- kontakta oss för att höra vad som är lämpligt för just din hund. 
Vid kastreringen opereras testiklarna bort via ett snitt framför pungen så själva pungen finns alltså kvar efteråt men är betydligt mindre.

Inför kastrationen ska din hund badas en till två dagar före operationsdagen med ett vanligt hundschampo eller ett klorhexidinschampo och det är för att optimera hygienen vid ingreppet. Det finns engångsförpackningar  som du bland annat kan köpa i vår butik.
För att minimera risken för kräkningar vid narkosen ska hunden fasta från midnatt kvällen innan operationen men får dricka vatten samma morgon. Han ska också rastas ordentligt före besöket.
 Vid ankomsten till kliniken tar veterinären emot och undersöker din hund för att kunna bedöma att han är god form för att sövas och opereras och att testiklarna ligger på plats i pungen. Efter ingreppet får hanen vakna lugnt och försiktigt under djursjukskötarens uppsikt. Vid behov får han ytterligare en smärtstillande injektion för att minimera obehaget. Det är först när han är helt vaken och operationssåret kontrollerat som han kan åka hem. Ofta är det senare under eftermiddagen

Du får både muntliga och skriftliga hemgångsråd vilka bör följas strikt för optimal läkning och återhämtning och för att bibehålla smärtlindringen under de närmaste dagarna får du med dig smärtstillande tabletter. Vi syr med stygn som försvinner av sig själva men under de närmaste 10-14 dagarna efter operationen ska hunden rastas försiktigt i koppel, han ska inte ansträngas, hoppa eller leka då vävnaden behöver läka under minimal belastning. Operationssåret kontrollerar du dagligen och hunden ska ha sin krage på sig under alla obevakade ögonblick för att inte komma åt såret. Det ska läka utan svullnad, rodnad, blödning, vätskeutträde och/eller påtaglig ömhet. Om du är osäker på hur läkningen fortskrider kontaktar du oss för råd och eventuell läkningskontroll. 

Kemisk kastration hanhund

Om man som djurägare är lite tveksam ifall man ska kastrera hunden eller inte, så finns möjligheten att först prova så kallad kemisk kastrering. Ett litet chip sätts in mellan skulderbladen på hanhunden. Detta chip motverkar kroppens egen produktion av könshormon så effekten på hunden blir densamma som efter en kastrering men det är inte definitivt så könsdriften och möjlighet till reproduktion återfås när chipet slutar verka.
Det finns två sorters chip och det är beroende hur lång effekt det ska ha, 6 månader eller 12 månader, och beroende på vilket man väljer så sätter man in ett nytt när effekten av chipet avtar. I dagsläget är det enbart tillgängligt för hanhundar.

Fördelen med kastration hos hanhundar

Idag kastreras hanhundar av olika anledningar:
-Det kan ske av medicinska skäl som ett led i en behandling, t ex vid prostatasjukdom eller testikelcancer.
-Det kan också utföras för att ägaren önskar att hunden inte ska påverkas av könshormoner, många hanhundar blir påverkade av löptikar och kan sluta äta, bli rastlösa och försöka rymma när det finns löptikar i närheten.
-Om man bor i ett tättbebyggt område med många tikar i den omedelbara närheten, kan det bli många och långa sådana perioder under året. En del hanhundsägare upplever att det blir för påfrestande för hunden.
-I flerhundshushåll där båda könen finns representerade, kan det vara en omöjlighet att hålla samtliga hundar okastrerade.

Genom en kastration försvinner hundens könshormoner och ofta påverkas de könsdrivna beteendena avsevärt. En hund som uppvisar hanhundsaggressivitet eller har ett kraftigt revirhävdande beteende kan ibland påverkas i positiv riktning av en kastration men det finns dock inga garantier för detta. Generellt kan sägas att beteenden är lättare att påverka ju tidigare en hund kastreras, detta då många beteenden som till en början är styrda av könshormoner efter en tid kan bli inlärda beteenden. I detta läge är sannolikheten att beteendena påverkas av en kastration betydligt lägre.

Observera att en kastration aldrig ska ske i syfte att påverka en hund som uppvisar dominerande eller aggressivt beteende mot människor, då det i värsta fall kan ha motsatt effekt.

 

Kastrering honkatt

Du kan låta kastrera katten tidigast när den är sex månader gammal och den ska väga över 2kg, men tänk på att en honkatt kan bli dräktig tidigt, redan vid några månaders ålder, och en hankatt kan vara fertil redan vid 6 månaders ålder.
En katthona får inte löpa vid tidpunkten för kastrering pga ökade risker och ibland går löpen i ett och byter av varandra och då kan man avbryta löpet med hjälp av P-piller som man ger i minst 5 dagar. Sedan görs kastreringen i  samband med det. 

Inför kastrationen ska katten vara så ren som möjligt. Den brukar sköta det själv men det kan vara ett problem hos katter med lång päls. Se till så att katten är inne kvällen före besöket och för att minimera risken för kräkningar vid narkosen ska din katt fasta från midnatt kvällen innan operationen men får dricka vatten fram till samma morgon.
Vid ankomsten till kliniken tar veterinären emot och undersöker din katt för att kunna bedöma att hon är god form för att sövas och opereras. Veterinären avlägsnar äggstockarna och syr igen buksåret.
När sista stygnet är satt och dukarna tagits av får din katt vakna lugnt nedbäddad i sin bur under uppsikt av en djursjukskötare och vid behov får hon ytterligare en smärtstillande injektion.
Det är först när katten är helt vaken och operationssåret kontrollerat som hon kan åka hem.
 Du får både muntliga och skriftliga hemgångsråd vilka bör följas strikt för optimal läkning och återhämtning och du får med dig smärtstillande tabletter som du ska ge de närmaste dagarna. 
Efter narkosen och den smärtstillande medicinen är många katter lite trötta och vingliga när de kommer hem. Låt den få lugn och ro i ett mörkt och tyst rum. Lägg gärna över en filt för att förhindra avkylning. Ge henne mat och vatten först när hon är helt vaken och stadig på benen. De första portionerna ska vara små och hon ska hållas inne tills stygnen är tagna plus några extra dagar.

Det är viktigt att hon inte kan slicka på såret och efteråt behövs vanligtvis ingen tratt, men skulle katten vara där och slicka är det viktigt att man direkt sätter på body eller tratt. Kontrollera såret dagligen, det ska läka utan svullnad, rodnad, blödning, vätskeutträde eller påtaglig ömhet och om du är osäker på hur läkningen fortskrider, kontakta din djurklinik för råd och eventuell läkningskontroll. Normalt läker huden på 10-12 dagar och då ska stygnen tas bort. Boka tid för det redan vid operationen eller några dagar innan det är dags.

Fördelar och nackdelar

Förutom att undvika oönskade kattungar ger kastrering av honkatter också andra effekter:
-En kastrerad hona kan inte drabbas av livmoderinflammation och tumörer i eller på äggstockarna.
-Om man gör det i rätt tid minskar också risken för juvertumörer.
-Kastrering gör att katthonan slutar löpa, en procedur som kan vara rätt så krävande och besvärlig att gå igenom.
-De flesta honkatter blir lugnare och slipper eventuella besvär vid löpet.
-Kastrerade katter lever oftast längre. Genom att kastrera honkatten blir beteendet ofta lugnare, de hamnar mer sällan i slagsmål och råkar inte ut för trafikolyckor i samma utsträckning. 

Den enda påtagliga nackdelen med kastrering katt, vare sig det är en hona eller en hane, är viktökning. Det gäller att man som djurägare är mycket noga med att kontrollera matintag och vikt hos katten för att förhindra att den blir stor och tjock. Fetma hos katt kan leda till olika hälsoproblem precis som hos oss människor.

Passa gärna på att ID-märka och vaccinera din katt i samband med kastreringen, om det inte redan gjorts. Vi har paketpris på det vilket innebär att första vaccineringen ingår i priset.

P-piller

Hormonpreparat i form av p-piller är endast ett alternativ om honkatten ska användas i avel någon gång i framtiden. P-piller ger du till din katt en gång per vecka. Det finns alltid en osäkerhet om katten får i sig pillret, den kan kräkas upp eller spotta ut pillret när du inte ser och det kan också öka risken för juvertumörer och livmoderinflammation när de blir äldre.
P-piller kan därför ges under en kortare period, men rekommenderas inte som permanent lösning.

 

Kastrering hankatt

Lämplig tid att kastrera en hankatt är när han är 6 månader gammal (måste väga minst 2kg )och det är ett relativt enkelt ingrepp. Det innebär att testiklarna opereras bort via två små snitt i pungen och blodkärlen som har försörjt testiklarna knyts av. Snitten i pungen lämnas att läka öppet, inga stygn behöver tas, och katten behöver sällan använda tratt. 
Inför kastrationen ska katten vara så ren som möjligt. Den brukar sköta det själv men det kan vara ett problem hos katter med lång päls. Se till så att katten är inne kvällen före besöket och för att minimera risken för kräkningar vid narkosen ska katten fasta från midnatt kvällen innan operationen men får dricka vatten samma morgon.
Normalt repar sig katten fort efter operationen. Din katt vaknar lugnt nedbäddad i sin bur under uppsikt av en djursjukskötare och vid behov får han ytterligare en smärtstillande injektion. Det är först när katten är helt vaken och operationssåret kontrollerat som han kan åka hem.
Efter narkosen och den smärtstillande medicinen är många katter lite trötta och vingliga när de kommer hem så låt den få lugn och ro i ett mörkt och tyst rum, lägg gärna över en filt för att förhindra avkylning. Ge honom mat och vatten först när han är helt vaken och stadig på benen, de första portionerna ska vara små. Han behöver få smärtstillande och antiinflammatorisk medicin i några dagar och det skickar vi med hem. För att såret ska läka bra bör han ska hålla sig inomhus åtminstone de första dagarna.  Nykastrerade hanar brukar inte slicka på såret, men om han skulle göra det behöver han få en krage på huvudet, detta för att undvika svullnader. Kontrollera såret dagligen, det ska läka utan svullnad, rodnad, blödning, vätskeutträde och/eller påtaglig ömhet och om du är osäker, kontakta oss för råd och eventuell läkningskontroll. Det finns inga stygn som behöver tas bort.

Passa gärna på att ID-märka och vaccinera din katt i samband med kastreringen, om det inte redan gjorts. Vi har paketpris på det vilket innebär att första vaccineringen ingår i priset.

Fördelar och nackdelar

Kastrering av hankatt har flera fördelar:
-Genom kastrering försvinner hankattens sexualdrift och de beteenden som hör ihop med det upphör.
-En kastrerad hane blir oftast lugnare, håller sig mer hemma mer och hamnar inte i slagsmål med andra katter.
-Du slipper också en katt som ”duschar” urin både inne och ute för att markera revir.
-Dessutom slipper du bidra till oönskade kattungar.

Men måste inte en utekatt kastreras? Jordbruksverket har nya regler från 15 juni 2020. Där framgår det ”att man som kattägare ska göra vad man kan för att katter inte ska fortplanta sig oplanerat, oönskat eller överdrivet.”
Har man en hankatt som går lös ute så bör man alltså kastrera katten.

Baksidan med kastration är risken för övervikt, som kan vara en fara för kattens hälsa. Men det finns specialfoder du kan ge och du kan även se till aktivera katten.