Mer om fertilitet och avel

Till oss kan du vända dig med frågor och problem angående löp, parning, dräktighetsundersökning, valpning, bedömning av fertilitet med mera. Vår veterinär Inger-Johanne Stockinger har AI kompetens och har många års erfarenhet av just fertilitet och inseminering!

Väntar du valpar eller kattungar? Vi har beredskap för dig som informerat oss innan beräknad valpning. Kontakta oss så får du vårt dygnet-runt journummer.

Mer om Fertilitet och Avel

Fertilitetstest

Den vanligaste orsaken till att en tik går tom är att hon är parad på fel dag, och att veta när i löpet tiken bör paras är inte alltid lätt. Har man ingen hane hemma eller ska resa långt är det ofta bra att testa tiken för störst chans att få henne dräktig. 
Vi hjälper dig att hitta rätt parningsdag genom progesteronprov och vaginalutstryk.
Med hjälp av ett vaginalutstryk kan man uppskatta var i löpet tiken befinner sig och med hjälp av ett blodprov kan man fastställa när tikens ägglossning äger rum genom att i blodprov mäta halten av hormonet progesteron. Ibland kan det vara nödvändigt med flera provtagningar med några dagars mellanrum för att pricka in rätt dag för parning/insemination.

Kontakta oss senast när hunden börjar löpa så att vi i god tid kan bestämma lämplig dag för provtagning!

Vi brukar rekommendera att du kommer första gången med din tik för ett vaginalutstryk och/eller ett progesteronprov ca 7-9 dagar in på löpet. Är du medveten om att din tik har ett kort löp kan det vara av värde att få in henne redan tidigare än så för första provtagningen.

Spermaprov

Vi hjälper till med spermaprover för bedömning av spermakvalitet hos hanhundar för utredning av misstänkt sterelitet.
Oftast behöver man inte att ha någon löptik med sig men har man en blyg hanhund kan det underlätta arbetet avsevärt.  Omedelbart efter spermasamlingen undersöks spermierna avseende  hur många som rör sig och hur de rör sig, samt hur många och hur mycket det finns av dem. Därefter avdödas spermierna, färgas och bedöms i mikroskop avseende morfologi, utseende, missbildningar och defekter.
Sperman tar tre månader att bildas och mogna hos hanhunden så tänk därför på att provsvaret är en produkt av vad som hunden gått igenom de senaste tre månaderna gällande eventuella infektioner, behandlingar med läkemedel och liknande. 

Spermasamling på katt görs sporadiskt och utförs inte på samma sätt som på hund. Provtagningen är lite mer invasiv då vi måste ge din katt lugnande och dessutom föra upp en kateter i kattens urinrör vilket kan innebära en lite ökad risk för urinvägsinfektion. Mängden erhållen sperma är dock oftast tillräcklig för spermabedömning och i vissa fall även för eventuell insemination.

Inseminering

Ibland kan man behöva inseminera sin tik. Det kan vara ett sätt att slippa åka långt med sin hund för att få det bästa avelsmaterialet, att hindra smittspridning och att även en för att en tillfället skadad hanhund ska kunna användas och det kan göras med färsk eller frusen sperma. Vi på kliniken här utför endast inseminationer med färsk sperma.
Färsk sperma används där inte avstånden är allt för stora eller där den snabbt kan transporteras, till exempel med flyg.
För att importera sperma till Sverige krävs det att sperman är samlad från ett handjur som vid samlingstillfället var id-märkt och att det finns ett hälsointyg att hunden inte visade tecken på smittsam sjukdom.
Alla information som gäller import av sperma hittar du på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se.
I Sverige får inseminationer på hundar bara utföras av veterinärer som genomgått speciell utbildning. Vår veterinär Inger-Johanne Stockinger har AI-kompetens för hund, vilket innebär behörighet att utföra inseminationer och spermasamlingar. 

Funderar du på att inseminera din tik så hör av dig till oss, gärna i god tid!

Tjuvparning

Är du säker på att en parning skett och du önskar förhindra en dräktighet kan man gå tillväga på två olika sätt.
Antingen ges en abortspruta ca en vecka efter parning, när tiken har gått ur löpet. Behandlingen med abortsprutan ger man 2 dagar i följd. Tidig behandling är i princip 100% säker, men för säkerhetsskull görs ofta ett uppföljande ultraljud ca 28 dagar efter parningstillfället.
Är du inte helt säker på att parning har skett eller om du önskar avvakta av andra orsaker, är ett annat alternativ att vi gör ett ultraljud ca 28 dagar efter parning. Om tiken visar sig vara dräktig, aborterar vi henne då. Att abortera en tik vid denna tidpunkt fungerar i regel också mycket bra, men det är alltid några fåtal som inte aborterar. Därför ska alltid ett uppföljande ultraljud ske efter ca 1 vecka.
Risken för komplikationer ökar något vid sen abort men kostnadsmässigt blir det billigare att vänta tills dag 28 om tiken skulle visa sig inte vara dräktig.

Om du inte vet om tiken träffat en hane men känner en befogad oro att så kan vara fallet, kan du komma in med tiken akut för en vaginalcytologi. Om tiken är i höglöp på cellutstryket och vi dessutom kan se spermier på utstryket är risken för att tiken blivit framgångsrikt parad överhängande och vidare åtgärder bör vidtas.